Medlemsansökan

Vill du bli medlem i Åbågen MCK?
Kontakta Sverre Johansson på sverre.johansson@abagenmck.se eller fyll i formuläret nedan.

Medlemsavgifter
Aktiv senior >16år 300:-
Ungdom <16år 150:-
Aktiv senior och Ungdom avser enskild medlem som tränar eller tävlar på våra banor.

Familjemedlemskap 350:-
Familjemedlemskap medges för familjemedlemmar som har samma folkbokföringsadress.

Stödmedlem 100:-